خانه چوبی با پنجره های آلومینیومی طرح چوب-لواسان

خانه چوبی با پنجره های آلومینیومی طرح چوب- لواسان

این ویلا واقع در لواسان می باشد. به دلیل تناسب بیشتر با فضای کار از پنجره های آلومینیومی که طرح چوبی هستند استفاده کردیم تا هارمونی خوبی با فضای کار داشته باشد.