پنجره های لولایی به لحاظ عایق بندی گرما و سرما و صدا عملکرد مناسبتری نسبت به سیستم های کشویی دارند و به دو صورت ترمال بریک و نرمال ساخته می شوند. که در حالت ترمال بریک به دلیل اینکه پروفیل به واسطه یک تیغه پلی آمید که در وسط آن کار می شود به دو جداره ی داخلی و خارجی تقسیم می شود. لذا گرما و سرمای فضای خارجی به جداره ی داخلی سرایت نمی کند. ضمن اینکه در حالت ترمال بریک امکان این وجود دارد که رنگ داخل و خارج پروفیل متفاوت باشد.

پنجره لولایی بالا بازشو
پنجره لولایی تک و دوجهت بازشو قیددار
پنجره لولایی بالا بازشو
پنجره صدر- درب یک لنگه تمام فاساد
درب یک لنگه بازشو
پنجره صدر-درب لولایی یک لنگه کتیبه قوسی
درب یک لنگه
لوور طرح چوب