سیستمهای لوور گریل :

گریل :
 از پروفیل های گریل برای ایجاد شبکه های حفاظتی و تزئینی استفاده می شود 
 لوور :
 از سیستم لوور برای درهای اتاقک تاسیسات و درها و پنجره هایی که نیاز به تبادل هوا دارند استفاده می شود . 
 فاساد :
 این سری از پروفیل ها که فاساد نامیده می شود جهت استفاده در درب های لولایی و  پارتیشن بندی  و در سقفها مورد استفاده قرار می گیرد انواع آن به صورت کبریتی ریز، کبریتی درشت ، دوگود ، سه گود و فاساد تخت می باشد. 

پنجره صدر- لوورگریل ثابت